1. home
  2. publicaties
  3. Tegeltje – prijs 2014

Tegeltje – prijs 2014

Citaat uit column van Pier van Dijk op 20 februari 2014 voorgedragen tijdens kunst- en cultuur debat:

‘Bureautje Voorwaarts stopt’ kopte de TC Tubantia van dinsdag 21 januari jl. Beeldende kunst in Hengelo, dat is trekken aan een dood paard. In anderhalf jaar tijd heeft het onder het motto ‘Niet lullen, maar poetsen’ op eigen kracht, zeven projecten geïnitieerd en georganiseerd, te weten de al genoemde protesttentoonstelling Accrochage Sauvage in AkkuH in, de tentoonstellingsreeksen Zie de Vide in het Rabotheater en Oog voor beeldende kunst in de Waterstaatkerk/Muziekschool, het Pilaarheiligenproject in de Lambertusbasiliek en het project Bushokje en de tentoonstellingen Plaatsbepaling op de Houtmaat en Alles is tijdelijk/Niets is eeuwig op het Milieupark. In totaal deden vijfenzestig verschillende Hengelose professionele beeldend kunstenaars mee, waarvan een aantal aan twee of meer exposities. Naast Bureautje Voorwaarts hebben slechts vier kunstenaars een statement afgegeven, te weten Guusje Beverdam, Agnes Booijink, Henk Lassche en Derya Zenginoğlu. Guusje en Henk hebben zich uit protest als professioneel beeldend kunstenaar bij de gemeente laten uitschrijven, Agnes heeft uit protest haar toko Momo aan de Marktstraat opgeheven en Derya heeft als raadslid van de verkeerde partij toch iets voor elkaar gekregen in de raad. Zij zijn dan ook genomineerd voor de vandaag in het leven geroepen Tegeltje-prijs, een prijs die jaarlijks op 20 februari door mij zal worden uitgereikt aan een professionele Hengelose beeldend kunstenaar, die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor de verbetering van het kunstklimaat in Hengelo. De prijs wordt voor de eerste keer uitgereikt aan Derya Zenginoğlu!

Bravo, Derya! Derya Zenginoğlu, wat heb ik met haar te doen, beeldend kunstenaar en dan in de raad voor die vreselijke afbraakpartij. Maar zij heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen, dat de commissie beeldende kunst in de toekomst volledig transparant wordt samengesteld, dus niet meer van ‘ons kent ons’ en zo, en dat de bevoegdheden helder en duidelijk worden geformuleerd. Verder heeft ze het voor elkaar gekregen, dat bij het aannemen door de raad van de conceptnota ‘KenT u Hengelo? Kunst- en cultuurbeleid Hengelo, 2014-2020′ door de gemeenteraad de hoofdstukken ‘muziek’ en ‘professionele beeldende kunst’ nader onder de loep worden genomen.