1. home
  2. posts
  3. Projects
  4. INVISIBLE - VISIBLE (your...

INVISIBLE - VISIBLE (your self-portrait)

Ik ben een kunstenaar die gedreven wordt door het verkennen van de grenzen van onconventionele kunstvormen met name op gebied van (kunst-wetenschap-technologie) en die een diepere betekenis en emotie overbrengen. En nu bied ik u de mogelijkheid om deel uit te maken van een buitengewoon experiment: het creëren van een zelfportret. En om u een idee te geven van wat u kunt verwachten, nodig ik u uit om een kijkje te nemen naar een filmpje van mijn laatste experimenteel kunstonderzoek. Het is een verzameling zelfportretten van deelnemers die bereid waren om hun authenticiteit te omarmen en hun ware zelf bloot te leggen. Het zijn geen gewone portretten; het zijn kunstwerken die het innerlijke wezen van elk individu belichten. Dus, als u klaar bent om een onvergetelijk cadeau te geven, een kunstwerk dat een leven lang meegaat en de ontvanger keer op keer zal ontroeren, neem dan contact met mij op. Laten we samenwerken om een meesterwerk te creëren dat de diepste essentie van uw dierbaren vastlegt.

————

I am an artist who is driven by exploring the boundaries of unconventional art forms especially in terms of (art-science-technology) and that convey deeper meaning and emotion. And now I offer you the opportunity to be part of an extraordinary experiment: creating a self-portrait. And to give you an idea of what to expect, I invite you to take a look at a video of my latest experimental art research. It is a collection of self-portraits of participants who were willing to embrace their authenticity and expose their true selves. They are not ordinary portraits; they are works of art that illuminate the inner being of each individual. So, if you are ready to give an unforgettable gift, a work of art that will last a lifetime and move the recipient time and again, contact me. Let’s work together to create a masterpiece that captures the deepest essence of your loved ones.