1. home
  2. bio

bio

Ilham ve calisma

Araştırma ve hayal gücü

Her zaman bağlantı arıyor. Bu, görsel sanatçı ve görsel sanatlar ve tasarım öğretmeni Derya Zenginoğlu’nun (1974) eserinin tipik bir örneğidir. İnsan ve çevresi arasındaki, sanat-teknoloji-bilim-doğa arasındaki bağlantı ve etkileşim biçimleri. Çoğu zaman bu bağlantılar hemen görünmez. Ancak görüşümüzü genişlettiğimizde, meraklı kaldığımızda ve olaylara açık fikirlilikle bakmaya çalıştığımızda onlar oradadır. Daha sonra görünür hale gelen bağlantılar Derya tarafından calismalaria yansiyor. Görünmeyeni görünür kıldığını söyleyebilirsiniz. Araştırma ve hayal gücünu bir araya geliryor ve boylece doğa yasaları somut gerçekliği aşan biçimler alır.

Sanat ve bilim

Derya bilim insanlarindan ilham aliyor. Çalışmalarında keşfettikleri mikroskobik dünyayı, anatomik çizimleri ve bilimsel analizleri sanatsal evreni ile birleştiriyor. Bu şekilde, görünüşte farklı iki dünyayı bir araya getiriyor. Bu, kendi simbiyozuna yol açar ve bu da yeni bir dünya yaratır. Bilim ve teknolojideki mutasyonları ve deneyleri tasvir ettiği enstalasyonlar yaratıyor. Örnekler arasında Organs Lab, No body Chip Brain, Connected Brains, Mind Uploading, GE Trees Lab, Elixer, Çoklu Organ çip sistemi ve Mikro-Makro, Maastricht Üniversitesi’nden MERLN instetitu ile işbirliği içinde yaptığı interaktif kurulum calismalari arasinda yer alıyor. Tüm bu çalışmalar, geniş kapsamlı teknoloji, onun doğa üzerindeki etkisi ve ikisinin harmanlanması üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

Hareket halinde dünya

Her şeyin birbirine bağlı olması nedeniyle, dünya sürekli hareket halindedir. Özünde, değişim bizim tek kesinliğimizdir. Bilim insanlari artık canlı organizmaların görünmez titreşimler yaydığını (optik nanohareket algılama yöntemini kullanarak) gösterdiler. Farkında olmadan sürekli değişen bir titreşim alanının parçasıyız. Derya’nın çalışmaları, mikro kozmos – insan -, makro kozmos – evren – arasındaki karşılıklı bağlantının ve birbirlerini etkileme biçimlerinin devam eden bir araştırmasıdır.

Insan ve doğa

Bilim ve teknolojiye olan hayranlığının yanı sıra, Darya’nın doğa sevgisi de vardır. Doğa yerleştirmeleriyle, her insanın doğaya her zaman doğrudan duyularımızla ölçülemeyen bir şekilde bağlı olduğunu tekrar yaşatmaya çalışıyor. Enstalasyonlarından bazıları etkileşimlidir ve izleyiciyi kurulumun bir parçası haline getirir. Çalışmaları, doğal çevre ile ilişkimizde neler olup bittiğinin merakına yer veriyor.

Nano Rönesans

Derya, görsel sanatçı olmasının yanı sıra inorganic biyomedikal bilimcisi Prof. Dr Pamela Habibovic ve 2022 yilinda Rektor Magnificus ve Maastricht Universitesine Yurutme Kurulu Uyesi olacak olan professor ile bir Nano Ronesans adli kitabini yazdi. Bu kitabin
içinde bu iki disiplin arasındaki işbirliğinin ne anlama gelebileceğini anlatıyor. Nanoteknolojiyi, tıpkı biomedikal gibi, esas olarak çıplak gözle görülemeyen dünyayla ilgilenen ortaçağ düşüncesiyle bir şekilde karşılaştırabileceğimize inanıyor. Derya’ya göre çağdaş sanatçılar bu görünmez dünyayı görünür hale getirebilir ve böylece çağdaş insanlara gerçekliğin daha eksiksiz bir resmini verebilecek yeni bir rönesans yaratabilirler.