1. home
  2. Biografie

Biografie

Inspiratie en werk

Onderzoek en verbeelding

Altijd op zoek naar verbinding. Dat typeert het werk van beeldend kunstenaar en docent beeldende kunst en vormgeving Derya Zenginoglu (1974). Verbinding tussen de mens en zijn omgeving, tussen kunst-techniek-wetenschap-natuur en de manier waarop ze op elkaar inwerken. Vaak zijn deze verbindingen niet direct zichtbaar. Maar ze zijn er wel wanneer we onze blik verruimen, onderzoekend blijven en met een vrije geest naar de dingen proberen te kijken. De verbindingen die dan zichtbaar worden toont Derya met haar werk. Je zou kunnen zeggen dat zij het onzichtbare zichtbaar maakt. Onderzoek en verbeelding komen samen en natuurwetten krijgen vormen die op hun beurt de tastbare werkelijkheid weer overstijgen.

Kunst en wetenschap

Derya laat zich graag inspireren door wetenschappers. In haar werk combineert zij de microscopische wereld die zij onderzoeken, anatomische tekeningen en wetenschappelijke analyses met haar artistieke universum. Zo brengt ze twee ogenschijnlijk verschillende werelden samen. Dit leidt tot een eigen symbiose, die weer een nieuwe wereld schept. Ze maakt installaties waarin ze mutaties en experimenten in de wetenschap en technologie verbeeldt. Voorbeelden hiervan zijn: Organs Lab, No body Chip Brain, Connected Brains, Mind Uploading, GE Trees Lab, Elixer, Multi Organ chip system en Micro-Macro, de interactieve installatie die zij maakte in samenwerking met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Maastricht en het technologisch MERLN-instituut. Al deze werken zetten aan tot nadenken over de verregaande technologisering, de invloed hiervan op de natuur en de vermenging van de twee.

Wereld in beweging

Door de onderlinge verbondenheid van alles, is de wereld voortdurend in beweging. In wezen is verandering onze enige zekerheid. Wetenschappers hebben inmiddels aangetoond dat levende organismen onzichtbare trillingen uitstralen (met de optische nanomotiedetectie-methode). Zonder dat we het beseffen zijn we voortdurend onderdeel van een steeds veranderend trillingsveld. Derya’s werken zijn een voortgaande verkenningstocht naar de onderlinge verbondenheid tussen de microkosmos – de mens –, de macrokosmos – het universum – en de manieren waarop ze elkaar beïnvloeden.

Mens en natuur

Naast een fascinatie voor wetenschap en technologie, heeft Darya ook een voorliefde voor de natuur. Ook met haar natuur-installaties probeert ze ons te laten ervaren dat iedere mens in verbinding staat met de natuur op een manier die niet altijd direct meetbaar is met onze zintuigen. Sommige van haar installaties zijn interactief, waardoor de toeschouwer onderdeel wordt van de installatie. Haar werk geeft ruimte aan de verwondering over wat zich afspeelt in onze relatie met de natuurlijke omgeving.

Nano Renaissance

Naast haar werk als beeldend kunstenaar schreef Derya het boek Nano Renaissance, samen met biomedisch wetenschapper Prof. dr. Pamela Habibović. Hierin beschrijft ze wat de samenwerking tussen deze twee disciplines kan betekenen. Ze meent dat we de nanotechnologie enigszins kunnen vergelijken met het middeleeuwse denken, dat zich – net als de nanotechnologie – voornamelijk bezighield met de wereld die niet met het blote oog zichtbaar is. Volgens Derya kunnen hedendaagse kunstenaars deze onzichtbare wereld zichtbaar maken en zo als het ware een nieuwe renaissance creëren die de hedendaagse mens een completer beeld op de werkelijkheid kan geven.